ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΗ - ZERVOBEAKOS POTTERY FROM MANI, GREECE


Ένα γευστικό πιάτο θέλει και την ανάλογη παρουσίαση.

Δε μπορούσα να μη ξεκινήσω με πατριώτη από τη Μάνη και την οικογένεια @zervobeakoshandmade που δημιουργούν μοναδικά κομμάτια με τα 4 στοιχεία της φύσης. Μοναδικά κεραμικά είδη χρηστικά και λειτουργικά... Το κάθε κομμάτι είναι άκρως χειροποίητο και μοναδικό! 
H κάθε φόρμα και διακόσμηση γίνεται αποκλειστικά στο χέρι! Ευχαριστώ για την υπέροχη σαλατιέρα-μπολ που θα την δείτε πλέον σε πολλές συνταγές μου!
Follow @zervobeakoshandmade και παράγγειλε το δικό σου !

english


A delicious dish needs the appropriate presentation.
A new category opens at Grecian Taste, tributes to unique Greek creations and creators for our kitchen!
I couldn't resist to start with a patriot from my village , Mani and the @zervobeakoshandmade family who create unique pieces with the 4 elements of nature. Unique ceramic items useful and functional ... Each piece is extremely handmade and unique! 
Each form and decoration is made exclusively by hand! Thank you for the wonderful salad bowl that you will now see in many of my recipes!
Follow @zervobeakoshandmade and order yours!
with love,
Christin

0 Comments